• Adres: ul. Świdnicka 18/20, 50-066 Wrocław V piętro tel/fax (071) 77-47-920 i 77-47-930, 0503658753, 694221369
  • email: spacja@k.pl

A. Prowadzenie ksiąg i ewidencji

Liczba zapisów w miesiącu Księga handlowa Księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów Ewidencje Vat
do 30 zapisów 600 zł 100 zł 60 zł 120 zł
każde następne 10 zapisów 35 zł 15 zł 10 zł 15 zł

B. Deklaracje, ustalanie zobowiązań podatkowych (za 1 miesiąc)

podatek Vat-7 40 zł
podatek dochodowy 40 zł
podatek PIT-4 40 zł
Zamknięcie roku Książki Przychodów i Rozchodów opłata jak za grudzień
Bilans, zamknięcie roku (księgi handlowe) opłata jak za grudzień

C. Rozliczenia pracownicze, ZUS ( za 1 miesiąc)

Dokumenty rozliczeniowe pracowników, lista płac, ZUS, podatki od jednej osoby 40 zł
Dokumenty kadrowe od jednej osoby 10 zł
Rozliczenie umów cywilno-prawnych (podatki, ZUS) od jednej osoby 30 zł
Informacje PIT-11, kartoteka 40 zł

D. Inne dokumenty

(dokumenty zgłoszeniowe do Urzędu skarbowego, ZUS zwrot podatku Vat od materiałów budowlanych)

Dokumenty zgłoszeniowe firmy do ZUS 50 zł
Dokumenty zgłoszeniowe do rejestracji NIP 100 zł
Zwrot podatku Vat od materiałów budowlanych od 100 zł