• Adres: ul. Świdnicka 18/20, 50-066 Wrocław V piętro tel/fax (071) 77-47-920 i 77-47-930, 0503658753, 694221369
  • email: spacja@k.pl
  • Naliczanie wynarodzeń i sporządzanie list płac
  • Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od pracowników i składek ZUS
  • Sporządzanie i wysyłanie dokumentów do ZUS w oparciu o system PŁATNIK
  • Prowadzenie kartotek danych osobowych , płacowych , teczek osobowych
  • Sporządzanie dokumentów administracji kadrowej
  • Sporządzanie regulaminów pracy i wynagrodzenia