• Adres: ul. Świdnicka 18/20, 50-066 Wrocław V piętro tel/fax (071) 77-47-920 i 77-47-930, 0503658753, 694221369
  • email: spacja@k.pl
  • Porady i konsultacje podatkowe dla osób fizycznych i prawnych
  • Sporządzanie rocznych zeznań dotyczących dochodów uzyskanych w kraju i za ranicą
  • Pomoc przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej , spółek cywilnych i spółek prawa handlowego
  • Reprezentacja przed organami Urzędów Skarbowych