• Adres: ul. Świdnicka 18/20, 50-066 Wrocław V piętro tel/fax (071) 77-47-920 i 77-47-930, 0503658753, 694221369
  • email: spacja@k.pl
  • Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych , ewidencji przychodow
  • Rozliczenia podatku VAT
  • Sporządzanie deklaracji PIT , CIT , VAT, i sprawozdań GUS
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Opracowywanie Polityki Rachunkowości
  • Wyprowadzanie zaległości w zakresie wyżej wymienionych czynności
  • Kontrola i nadzór nad księgami i ewidencjami prowadzonymi samodzielnie przez podatnika